11
Eyl
2018
0

SANAYİ KENEVİRİ İKİNCİ FORUMU

Endüstriyel üretim alanları başta olmak üzere sağlık sektöründen kağıt üretimine, tekstilden dijital yalıtıma kadar pek çok alanda son derece verimli bir üretim yelpazesi olan kenevirin hızlı gelişim periyoduna kayıtsız kalmamak için; ilkini geniş bir katılımla 20 0cak 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz SANAYİ KENEVİRİ FORUMU’nun ikincisini, yine İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirecek ve yüksek bürokrasiden siyasete, sektörden akademiye, basından sivil toplum örgütlerine kadar konunun birçok ilgilisi ile bir araya gelerek sanayi keneviri üzerinden yürüyen küresel algı yönetimini ve kenevirin ekonomik açıdan taşıdığı mevcut potansiyeli bütün boyutları ile ele alacağız. Ayrıca bu ikinci forumda, ilk toplantıdan bugüne kadar yaşanan gelişmeleri ve atılan somut adımları da değerlendireceğiz.

Saygılarımızla

Benzer haberler

Her Kenevirden Korkmayın
Kadınlarımız keneviri sevdi
Kenevirin Üretimine İlişkin Tarımsal Politikalar Yeniden Şekillendiriliyor
Bürokrasi ihraç üründe kapıyı açmıyor, üç ülke bize mal vermiyor… Kenevir tohumumuz yok

2 Responses

Cevap Bırakın