2
Nis
2018
0

Ülkemizin Bio Polimer ve Bio Plastik İhtiyacı

Kauçuk sektörü ülkemizde hızla gelişen ihracata direk ve dolaylı katkı sağlayan 1600 firma ve 110 bin kişinin istihdam edildiği, istihdama çok büyük katkısı olan teknoloji-emek yoğunluklu sektördür. Avrupa, Ortadoğu, Kafkasya ile başlayan büyüme tüm dünyada etkinliğini artırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Türkiye plastik sektörü ise son 10 yıl içinde büyüme hızını ikiye katlayarak 2014 yılında 8.3 milyon ton proses kapasitesine ve 35 milyar dolarlık üretim değerine ulaşmış ve  AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2. sıraya, dünyada ise % 2.8 payla 7. sıraya yükselmiştir. Sektörde faaliyet gösteren, % 99’u KOBİ düzeyindeki 10000 civarındaki firma, 250000 kişiye istihdam ve ekonomiye de yılda yaklaşık 15 milyar dolar katma değer sağlamaktadır.

Kauçuk sektörü, 3 milyar dolar direkt ve dolaylı yoldan ihracat yapmaktadır. Plastik sektörü ise, 150’yi aşan ihracat pazarı ile 6 milyar dolar direk mamul ve hammadde ihracatı yapmakta,  ihracatçı sektörler kanalı ile de 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yaparak ülke ekonomisine 12 milyar dolar civarında döviz geliri sağlamaktadır. Sektör kimya sektörü toplam ih­racatı içinde % 30 payla birinci sırada yer almaktadır.

Hem kauçuk hem de plastik sektörünün, 2023 ihracat vizyonu; kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hede­finin en az 25 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün AR–GE, inovasyon ve ÜR-GE yatırımlarına önem vermesinin yanı sıra yurt dışında daha etkin tanıtımı da zorunluluk haline gelmiştir.

 

Ekonomik rekabet tüm dünyada giderek artmakta ve ekonomik pastadan daha fazla pay almak her geçen gün zorlaşmaktadır. Eğitim kalitesi düşük, bilgi birikimi ve AR-GE kapasitesi zayıf, inovasyon ve tasarım gücü yetersiz ülkeleri çok daha zor günler beklemektedir.

Plastik ve Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve sanayici ile akademisyenleri bir araya getirmek böylece yenilikçi ve güvenilir AR-GE faaliyetleri gerçekleştirerek elde edilen sonuçları ekonomik getiri sağlayacak şekle dönüştürmek, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları (akredite olmuş hizmet) neticesinde yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek, polimer esaslı yeni ürün ve teknolojilerin ticarileşmesi için danışmanlık ve AR-GE desteği sağlamak, polimerik esaslı yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi için lisans ve lisansüstü öğrenciler ve sanayi ortakları yetiştirmek hedefleriyle “Polimer Mühendisliği, Polimer ve Lif Mühendisliği, Biyopolimer Mühendisliği” … gibi alanlarda faaliyet gösterecek lisans ve lisansüstü eğitim programlarının açılması kritik öneme sahiptir.

Biz; T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak; 2018 yılından itibaren Kyoto ve Cenevre Protokolleri gereği Türkiye’nin yoğun ihtiyacı olacak Bio Polimer ve Bio Plastik hammaddesi olan Endüstriyel Kenevir üretimi ve Türk Sanayisine kazandırılması maksadıyla çalışma yapma konusunda inisiyatif kullandık.

Sosyal sorumluluk duyarak 20 Ocak 2018 tarihinde tertiplediğimiz forum Akademik, Bürokratik ve İş alemi tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır.

Konunun ülke ekonomisi açısından önemi ziyadesiyle anlaşılmıştır.

Benzer haberler

EL DEZENFEKTAN MAKİNESİ – 2019
Kenevir Yetiştiriciliği
Endüstriyel Kenevir Ekimi ve Çözüm Önerileri
Kenevir Yetiştiriciliği
Tıbbi Kenevir Talebine Yetişilemiyor
Kenevir
Nihat Erim Hükümet Kabinesi

Cevap Bırakın