Endüstriyel Kenevir Ekimi ve Çözüm Önerileri
01 Mayıs 2018

Rab katından gelen, Asya kıtasında ki 8000 yıllık  kazılar da bulgularına rastlanan, Türk kadim geleneklerimizde her zaman ismi geçen , elli bin çeşit ürün yapılabilen Kendir/Kenevir bitkisi için ivedilikle ‘’Denetimli Endüstriyel Kenevir İstihsal’’ hamlesi başlatıp, Milli Ekonomi ve Yerli Mamul Stratejisini uygulamalıyız.

Dünyada çığ gibi büyüyen Kenevir lobileri, STK ve hükümet işbirlikleri içerisinde başta ABD olmak üzere, Kanada, Almanya, Avustralya, İsrail, Hollanda, Fransa’da üretim sahaları süratle oluşturulup, her geçen gün istihsal alanları genişletilmektedir.

 

 • ABD ekim alanlarını %150 arttırdı, 2018’de ekimi serbest eyalet sayısını 38’e çıkarttı, sivil topluma kuruluşları 100’ü aştı, yeni lobiler kuruluyor her geçen gün. Biyozidel, elektrik üretimi, polimer, yemek ürünleri, CBD Yağı, kenevir kozmetik ürünleri üzerine yeni çalışmalar yapıyor.. Tarım alanlarının %6’sına Kenevir ekerek ülkenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüm taşıtların petrol giderlerini bio-dizel yöntemiyle çözecek araştırmalar yapmaktadır.

2013’de 581 Milyon Dolar olan üretim değerini 2025’de  70 Milyar Dolar civarında bir mertebeye çıkarmayı hedeflemektedir.

 • İsrail’de Tıbbi Kenevir üretimi için yaptığı Ar-Ge’ler neticesinde sağlık bakanlığından kanunu geçirdi. Özel seralarda 4-5 defa ürün alarak tıbbi ilaç yapımında kullanılıyor. Medikal kullanımda dünya liderliğini alıp, 350 Milyar dolarlık kanser ve türevleri, MS/ALS, Komsuldif Depresif tedaviler içeren  ilaç piyasasında 10 yılda 100 Milyar dolarlık pazarı yönetecek çözümlere uğraşmaktadır.
 • Kanada’da 100.000 hektar alan Kenevir ekimi yapılmaktadır. CBD ve tıbbi alanda kullanımları ile alakalı yasal mevzuatlar çıkarılmış, yemek ürünlerinde kullanımı için (Hamburger-Pizza-Ekmek vs..) endüstriler kurulmaktadır. 25 Milyar Dolarlık bir pazar öngören Kanada, hedeflerini revize edeceği STK ve sosyal medya ile karşı karşıyadırlar.
 • Avustralya’da Hemp food üretimleri giderek yaygınlaşmakta, 2020’de 1Milyar Dolar civarında beklenen hasılat, 2025’de Endüstriyel ürünlerin kullanımı ile birlikte $55 Milyar olması beklenmektedir.
 • Hollanda’da ekim ve üretim %200 arttırıldı. Romanya’ya 1 Laboratuar ve 1 işleme tesisi kurdu. Tarımsal ürünler de avrupa lideri olan Hollanda yeni Ar-Ge üsleri kurmak kaydıyla Kenevir türlerinin gen kodlarını araştırmaktadır.
 • Almanya’da tıbbi kenevir talebine yetişilemiyor. Almanya; AB’yi komşu ülkelerde ekim yaptırmak üzere Fonluyor. İlaç kodeksinde değişiklik yaparak CBD’li ilaçların önünü açtı.  AB fonları ile Romanya’da kenevir mamullu yemekler ve 100.000 dekar ekim alanı, Bulgaristan’da fonlar ile 60.000 dekar ekim alanı, Yunanistan’da İskeçe başta olmak üzere 30.000 dekar ekim alanı ve kenevir istihsal bölgeleri oluşturuldu ve ekimler serbest bırakıldı. Almanya yeni nesil otomobillerinde özellikle kaporta ve koruma barlarında kenevir bazlı ürünleri kullanmaya karar vermiştir, ünlü otomobil firmaları bu alanda reklamlar vermketedir. Çalışmalarının detaylarını paylaşmasa da tıbbi kenevir ürünlerinden uzun vadede $50 Milyar Euro’luk bir endüstri bekliyor.
 • Avusturya: Ekim alanlarını artırdı, Almanya’ya 22 ton Kenevir çiçeği satışı yaptı
 • Fransa’da 30.000 dönüm Kenevir ekimi yapılıyor. 2 Milyar Dolarlık Pazar için ekim sahalarını arttırıp, yemek endüstrisi, inşaat malzemeleri ve selülozu yüksek sak ve lifler üzerinde arastırmalarını devam ettirmekteler.

 

TÜRKİYE’DE  DURUM

Yerli tohumumuz yok.

Elimizde sadece 260kg.tohum var ve Kastamonu, Samsun’da tüm tohumlarımız ekildi.

Endüstriyel Kenevir için ciddi bir Ekim ve İstihsal Lobisine ihtiyacımız var.

 

Ülkemizde 1990 yılında Kenevir üretim serbestiyesi çıkarılmıştır. 19 İl’de ekimi serbest bıraktık fakat algı yönetimleri ve bürokrasinin ilgisizliği yüzünden 28 senede geldiğimiz nokta içler acısıdır.!

Türkiye’mizin ekilebilir alanı 237,450 km2’dir.

Tarım alanlarımızın sadece ve sadece %15’ine Kendir eksek ülkenin tüm ısınma, aydınlanma ve petrol döviz giderimizi karşılayacağımız gibi, Bütçemizin cari işlem açığını da kapatarak dengelemiş; paramızı da değerlendirmiş oluruz. Sadece doğalgaz santralları, sanayi ve ev kullanımlarından, patrol tüketiminden 2017 cari açığımız  68 Milyar Dolardır !!!

Sümer Tabletlerinde Tanrı katından yer yüzüne, insanlığa hediye olarak gelen dört Kutsal nebatattan (Arpa, Buğday, Keten, Kenevir) biridir Kenevir.

Faydalarını saymakla bitiremeyiz.

Lifi, Tohumu, Odunu, Çiçeği, Yaprağı ve de Kökü yani her parçası değerlidir. Yağında ki Omega 3 – 6 – 9  O’nu emsalsiz kılmaktadır. Tek başına CBD yağı dahi Sağlık Bakanlığı bütçemizde kanserli hastalıkların tedavisi için dahi kullanılsa milyar dolarlarca paramız ilaçlara savrulmayacak, çok büyük tasarruf sağlanacaktır.

Zengin sınaî ürün yelpazesi olan bu nebatat emsali olmayan bir tıbbi bitkidir, Kansere karşı savaş veren bir ilaç’tır, kıymetini bilelim.

 • CBD Oil için Eğitim ve Öğretim programları yapalım.
 • İlaç Lobileri dışında bir kuruluşumuzun bu konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır.
 • Kendir ekimi masrafsız, ürünü bereketlidir.
 • Köylerimizin zenginleşmesini ve geri dönüşü sağlayacak favori bir üründür.
 • Acil çözüm bekleyen fiziki düzenlemeleri süratle yapmamız elzemdir..
 • Algı yönetimi için destek gruplardan yardım Konferansı / Panel / Forum v.s. medya desteği yapılmalı. TV kanallarında ‘Endüstriyel ve Tıbbi Kenevir’ istihsal programları yapılmalı ve sürdürülebilir algı değişimi yapılmalıdır.

 

 • Zihniyet Devrimi; Dünya bundan kazanıyor, Biz niye kazanmayalım?

 

 • Dünya bunu ilaç yaptı, Biz niye yapmayalım?

AB Rumeli’de alım garantili ekim yaptırıyor,. Biz Trakya’da niçin ekmiyoruz? Kimi bekliyoruz?

Trakya illerimiz de (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne )  toplam tarım aranlarımız 16.416.186 dekardır !

Marmara bölgesi Menderes deltası İlleri, Toros Silsilesi, Karadeniz sahil illeri ekim alanları için ideal iller arasındayken yönetmelikte neden yoklar ? Yeni Kıstas, Kriterler ve Şehirler; kurulacak bir Toprak ve Bitki Komisyonu ile tekrar yazılmalı.

 • Bürokraside inisiyatif almalıdır, adam sende deyip işten kaçmamalıdır.
 • Kanuni’nin süt Ağabeyisi’ne sorduğu soru ve aldığı cevap akıllardan çıkarılmamalıdır. Bir Devlet “Bana Ne” cilikten batar…

 

ZİRAİ DÜZENLEMELER

Kenevir ve Türevlerinden milyar dolarlar düzeyinde ekonomik katkı bekleyen devletler, üretici müstahsil birlikleri ile yaptıkları Kooperatasyonlarla bu hedeflere varmışlardır.

Amerika’yı tekrar keşfetmeyelim. Kenevir Bir adlı Bir üst birlik altında Kooperatifler kurarak; yasa dışı ile mücadele edilirken, Rekolte artışı ve yeni genomların geliştirilmesi sektördeki Yenilikçilik, İnovasyon, ürün gamlarının artırılması, yeni prosesler yanında Köylerimize geri dönüş için lokomotif bir ürün olacağı inancımızla Devlet, Millet işbirliği ile fevkalade bir kırsal kalkınma Projesi olacağına iman ediyoruz ve inancımızı paylaşıyoruz.

 

 

HUKUKİ DÜZENLEMELER

T.C. Vatandaşlık aidiyeti devletin ve Anayasamızın koruması altında olup, olmazsa olmazımızdır.

Tapulu arazi; Anayasa’da ki Kutsal Mülkiyet hakkından vazgeçilmez ikincisidir. İzinsiz şekilde bu ekim sahalarına girilmemelidir.

Anız yakılmasının yasak olduğu ülkemizde; ekosistemle oynanmamalıdır.

Bakanlar Kurulunca ekim serbestiyeti / izni verilen illerde – ikinci bir izne ihtiyaç olmamalı, ekici Müstahsil ilgili kuruma bilgi vermelidir.

Mevzuat ve Genelgeler serbestiyet mantığıyla Revize edilmeli, Aksine Mugayyir davrananlar, yasaklı ekim, Kanun dışı kullanım cezaları artırılarak düzenleme yapılmalıdır.Müstahsil, Müteşebbis ve Mükellef ülkeyi taşıyan sıfatlardır. Baş tacı edilmeli, korunmalıdır.

Müstahsilin Devletine beyanı esastır. Yasalara saygılıdır ve hakları da yasalarla korunur. Yalanı ziyadesiyle cezalandırılır.

Müstahsil olarak ulvi bir işi yapmakta olduğu bilinciyle gerekli saygıyı ve yardımı görmelidir.

Çiftçilik belgesi olan her Müstahsil izinli illerde bilgi vermek suretiyle ekim yapabilir. (Zihniyet bu olmalıdır.)

 

 

EKONOMİK DÜZENLEMELER

Milli Tohum Genom’u oluşturulana kadar bize en yakın olan Makedon tohumu kullanalım Hibrit değildir, Saka Türklerinden bugünlere gelen genleri bozulmamış tohumumuzdur.

İran tohumu da bize çok yakındır. Kenevir Bir Koop. ve Samsun Enstitüsü bu işi birlikte fevkalade başarır.

Tohum, Bakanlıkça kredi olarak Müstahsile verilir ve dolaylı olarak kim ekti, ne kadar istihsal etti kontrol altında olmuş olur.

50 bin Sanayi ürününe gam oluşturan ve tıbbi olarak da mucize tedavi sunan bu nebatın yaprağını feda edemeyiz.! İlaç endüstrimizin kullanımını Kooperatiflerin Lisanslı toplayıcıları vasıtasıyla sağlamalıyız.

Köklerini dahi zayi edemeyiz, 4250 kcal/h ısıl değeri olan pelet yapımında kullanmalıyız. Sadece 20 Milyon dekar tarım arazisine (Ulkemizin Tarım arazilerinin %8i)  kenevir ekiminden yapılacak hasad sonucunda elde edilecek pelet ile 55.000 MW’lık 7 gün 24 saat çalışacak biokütle elektrik santralı kurulabilir.! Ne 1kg. kömüre… ne 1 metreküp doğalgaza ne de rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımına ihtiyacımız kalır..!  Fosil yakıtlardan yaptığımız 30 Miyar Dolarlık ithalata gereğimiz kalmaz.  Kendi yağında kavrulup, muasır medeniyete ulaştıracak, köye döndürüp, özümüzü toprağa yüzümüzü nebata bırakacak yegane nebattır  Kenevir !

 

2023 yılında çok ciddi bir hedefi daha başarmanın mutluluğunu yaşamalıyız.!

Kenevir Nebatatından ülke ekonomisine ve Müstahsilimize 100 milyar dolar gelir temin etmeliyiz.

Zirai, Sınai ve Endüstriyel İntegralimizi entegre etmeliyiz.

Son Haberler

Türkiye’nin İlk Kenevir Ekmeği MANNA NAN-I AZİZ
Tekirdağ Ar-Ge Amaçlı Ekim Görüşmeleri
Bunun adı Hint keneviri değil Türk Keneviridir malımıza sahip çıkalım…
Konya Çatalhöyük’te Dünyanın İlk; Türk Kenevirinden Bebek Kundağı Bulundu
KENTÜRK 0-23 KENEVİR HASAT MAKİNASI
Her Kenevirden Korkmayın

Her Kenevirden Korkmayın

17 Haziran / 2019
Kenevir üretiminde cumhurbaşkanımız ve kadınlarımız el ele…
Kadınlarımız keneviri sevdi
Kenevirin Üretimine İlişkin Tarımsal Politikalar Yeniden Şekillendiriliyor
Kastamonu Kendir Şenliği 06.04.2019
Kenevir neden geleceğimizin bir parçası oldu?
Kenevirden İnsan ve hayvanlar için yiyecekler
18 Aylık Ömrü Kalan David Hibbitt, Kanseri Kenevir Yağı ile Yendi!
Doktorların 9 Ay Ömür Biçtiği Adam, Kenevir Yağı ile Kurtuldu
Kenevir Yağı 90 Gün İçinde Tümörleri Öldüren Bir Reçete
İnsan Bedeni Kenevir Bileşenlerini Kullanmak Üzere Tasarlanmıştır
Bürokrasi ihraç üründe kapıyı açmıyor, üç ülke bize mal vermiyor… Kenevir tohumumuz yok
EL DEZENFEKTAN MAKİNESİ
TECHNOARGE Tarafından %100 Kenevirden (Sıfır Atık) File Üretimi Başladı
Türkiye’de Kenevirden Biyolojik Virüsleri Tespit Edebilen ULV & X-RAY ve Dezenfeksiyon Cihazı Yapıldı
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN” türküsünün acı gerçeği;
Kenevirin Yakın Tarihi ve Bilinmeyen 18 Gerçeği
Çedene tek başına havadan fosforu alıp toprağa verebilen tek bitkidir.
Endüstriyel Kenevir İnisiyatifi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası-Mart2018
Endüstriyel Kenevir Çalıştayı-Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Samsun