Sanayi Keneviri Çalışması
02 Nisan 2018

 

SANAYİ KENEVİRİ: EKONOMİ VE ÇEVRE İÇİN KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI

Fransa’da, lif ve tane amaçlı sanayi keneviri tarımı Sanayi keneviri, eskiden, Amerika peyzajında, baskın bir üründü. Bu dayanıklı ve yenilenebilir kaynak (Kökleri, Çin’deki Cilalı Taş Devri’ne kadar gitmekle birlikte, bilinen en eski evcilleştirilmiş bitkilerden birisidir); kağıt, dokumalar ve halat dahil, çeşitli sanayi uygulamaları için saflaştırılmıştır.

Zamanla, sanayi kenevirinin kullanımı; sağlık ürünleri, organik vücut bakımı, giyim, inşaat maddeleri, biyolojik yakıtlar, plastik alaşımlar (kompozit) ve buna benzer pek çok şey (bir kaynağa göre, kenevirden, 25.000’den fazla ürün yapılabilmektedir) dahil, daha büyük ürün çeşitliliğine ulaşmıştır.

ABD’de, ilk kenevir ekimi, onu yetiştirmenin, gerçekten zorunlu olduğu, Virginia eyaletindeki ilk İngiliz yerleşim birimi olan, Jamestown’da yapılmıştır. O dönemden itibaren, kenevir, 19. asır ticari sürat teknesi yelkenlerinden, ilk vagonların örtülerine kadar, her şeyde kullanılmıştır. ABD Bağımsızlık Bildirgesi, kenevir kağıdında tasarlanmıştır ve günümüze ulaşmış en iyi Kitabı Mukaddes bile, kenevirden yapılmıştır.

Henry Ford’un, kenevir lifinden yararlanarak ürettiği arabanın prototipi. Bazıları, dönemin petrol kartellerinin, bu aracın piyasaya sürülmesini engellemek için, 1937’de, “Esrar Vergi Yasası”nın çıkartılmasını sağladığını iddia etmektedirler. Bu işlerden sonra, kenevir için, düşüş dönemi başlamıştır. 1937’de, ” Esrar Vergi Yasası” kabul edildi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD hükümetinin “Zafer için Kenevir” kampanyasına rağmen, yasanın uygulamasının neden olduğu sıkıntı ile birleştiğinde, çiftçilerde, yanlışlıkla, sanayi kenevirinin, esrarın aynısı olduğu korkusunun oluşması, onların kenevir yetiştirme cesaretini kırdı. Son ürün, 1958’de, Wisconsin’de yetiştirildi ve 1970’e kadar, Denetimli Maddeler Yasası (CSA: Controlled Substances Act), resmen, onun tarımını yasakladı (Gerçi, CSA’nın yasalaşmasından bu yana, Hawaii eyaleti, sanayi keneviri ürününün ilk yetiştirildiği yer olmuştur).

 

GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

Sürdürülebilir kenevir tohumu, lifi ve yağı, halen, geniş bir ürün çeşidini üretmek için, Ford Motors, son teknoloji açık hava giyimi üreticisi Patagonia ve The Body Shop dahil, büyük şirketler tarafından, hammaddeler olarak kullanılmaktadırlar. Ancak çoğu kenevir ürünü üreticisi, Kanada’daki, Avrupa’daki ve Çin’deki yetiştiricilerden, kenevir tohumu, yağı ve lifi ithal etmeye zorlanmaktadır çünkü Amerikalı çiftçilerin bu düşük girdili ürünü yetiştirmeleri, kanunen yasaklanmıştır.

 

Yüzlerce kenevir firmasından oluşan, kar amacı gütmeyen bir ticari örgüt olan, Hemp Industries Association’a (Kenevir Sanayileri Derneği) göre, 2012’de, ABD kenevir sanayinin yıllık perakende satışlar bakımından tahmini değeri, 500 milyon ABD doları idi ve bu miktar, tüm kenevir ürünleri için gelişim göstermektedir.

Hayret verici sayıda üründe kullanılmasının yanında, kenevirin net çevresel yararı da etkileyicidir. Kenevirin, çeşitli iklim ve toprak türlerinde yetişmesi, doğal yönden, çoğu zararlıya dirençli olması ve çoğu yabancı otu, rekabetten saf dışı bırakmasını sağlayacak biçimde, çok sıkıca aralıklı yetişmesi, onun daha çarpıcı özellikleri arasındadır. Pamuk ve odun lifinin doğal bir yedeği olan, kenevir, ayrıca, düşük lignin içeriği nedeniyle, odundan daha az kimyasal madde kullanılarak, kağıt hamuru haline getirilebilir. Onun doğal parlaklığı, klor bazlı ağartıcı kullanma ihtiyacını giderebilir.

 

NEDEN BU OLAĞANÜSTÜ BİTKİ YASA DIŞIDIR?

Çünkü o, yanlışlıkla, esrar ile karıştırılmaktadır ve pek çok siyaset adamı, keneviri yasallaştırmakla, esrarı yasallaştıracaklarına inanmaktadırlar ve bu, doğru da değildir.

20’nin üzerindeki ülkenin yanında, Kanada, Britanya, Fransa, Almanya ve İspanya, esrar yasalarının uygulanmalarını etkilemeden, sanayi kenevirini ekip biçmekte ve işlemektedirler.

Gerçekte, sanayi keneviri ve esrar, Cannabis sativa‘nın farklı çeşitleridir; kenevirin, eğlence uyuşturucusu olarak, hiçbir değeri yoktur. Gerçekten, büyük miktarda kenevir çiçeğini tüttürmek, önemli bir baş ağrısı yaratabilir ama bu, yüksek değildir.

İşin daha fazla ayrıntısına inmek için, çoğu batı ülkesinde, kenevir, esrardan, THC (esrardaki ana zehirleyici) içeriğine dayalı olarak ayrılmaktadır ve bu şekilde, lif ve tohuma yönelik sanayi kenevirinin yetiştirilmesi sağlamaktadır. Avrupa Birliği ve Kanada’daki (günümüzde, 31 ülke, sanayi keneviri yetiştirmektedir) düzenlemeler, kenevir çiçeklerindeki THC düzeyini, sırasıyla, kuru ağırlık cinsinden, % 0,2 ve % 0,3 ile sınırlamakta ve kenevir tarlalarında, esrarı gizleme girişimlerini engellemektedirler. Nispeten, esrar çiçeklerindeki THC düzeyleri, genellikle, %3 – %15 arasındadır.

Kenevir canlanması, hız kazanmaya başlamaktadır. Algı da, ABD’de değişme içerisindedir. Geçen birkaç on yılda, siyasal açıdan farklı ama çoğalan etkili ve birleşik firma, çiftçi, beslenme uzmanı, eylemci ve yeşil tüketici topluluğunun kenevire ilgisi canlanmıştır.

Olması gereken; temel olarak, esrar teriminin tanımını, sanayi kenevirini hariç tutarak düzeltecek ve daha sonra da, sanayi kenevirinin yetiştirilmesi ve sanayi kenevirini ekip biçecek kimseler ile ilgili açıkça belirtilmiş yöntemleri ve koşulları yasalaştıracak şekilde, federal siyasetin değiştirilmesidir.

Kenevir sanayinin üyeleri tarafından, ABD’de, eğitimle, yasamayla ve savunmayla, tarımının önündeki engellerin kaldırılması için, 2000’de kurulmuş, ulusal, tek amaçlı, kar amacı gütmeyen müdafaa topluluğu Vote Hemp’in Ulusal Sosyal Yardım Programı Koordinatörü Tom Murphy, “Kenevir tarımına yeniden izin verecek şekilde, federal siyasetin değiştirilmesi, pek çok ekonomik ve çevresel faydasının yanında, anlık iş alanları açılması anlamına gelecektir.”, diye söylemektedir.

 

ŞİMDİKİ FEDERAL VE EYALET YASAMA GELİŞİMİ

2013 Sanayi Keneviri Tarımı Yasası (525 no.lu ABD Temsilciler Meclisi Önergesi), son günlerde, ABD Temsilciler Meclisi’ne, 28 asıl ortak sponsor ile getirilmiş ve Demokrat Parti Oregon eyaleti Senatörü Ronald Lee Wyden, Cumhuriyetçi Parti Kentucky eyaleti Senatörü Randal Howard Paul, Demokrat Parti genç Oregon eyaleti Senatörü Jeff Merkley ve Senato Azınlık Lideri, Cumhuriyetçi Parti kıdemli Kentucky Senatörü Mitch McConnell tarafından sunulan ilgili tasarı ile hızla birleştirilmiş ve böylece, kenevir konusunun etrafındaki her iki tarafı tutan destek vurgulanmıştır.

Eğer geçirilirse, tasarılar, Cannabis’in uyuşturucu olmayan tohum ve lif çeşitleri olarak tanımlanan sanayi kenevirinin yerel tarımının üzerindeki federal kısıtlamaları kaldıracaktır. Durumun ve ortak sponsorların yanında, tasarıların tam metni, internette bulunabilir.

525 no.lu ABD Temsilciler Meclisi Önergesi (H. R. 525), 1971’de, ABD’de, federal hükümetin yasaklamasından beri, sanayi keneviri tarımını destekleyen, ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmuş 5. tasarıdır.

Eyalet düzeyinde, ilk kenevir tasarısı, 1995’te, Kolorado’da sunulmuştur. Şimdiye kadar, 31 eyalet, kenevir yanlısı mevzuat sunmuş ve bunlardan, 19’u yasalaşmıştır.

Sekiz eyalet (Colorado, Maine, Montana, North Dakota, Oregon, Vermont, Washington ve West Virginia) sanayi kenevirini, ayrı olarak tanımlamışlar ve üretiminin önündeki engelleri kaldırmışlardır. Üç eyalet (Hawaii, Kentucky ve Maryland) ise, kenevir araştırma komisyonları kuran veya bu araştırmalara izin veren kenevir önergelerini kabul etmiştir. Dokuz eyalette (California, Colorado, Illionis, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Vermont ve Virginia), kenevir önergelerini kabul edilmiştir. Altı eyalette (Arkansas, Maine, Minnesota, New Mexico, North Carolina ve Vermont) de, kenevir deneme tasarıları onaylanmıştır.

Ancak kenevir yetiştirilmesine verilen eyalet iznine rağmen, federal siyasetin, Cannabis’in uyuşturucu olmayan yağ tohomu ve lif çeşitlerini, psikoaktif (zihinsel ve ruhsal durumu etkileyen) uyuşturucu çeşitlerinden (yani esrar) ayırt edememesinden dolayı, bu eyaletlerdeki çiftçiler, ürünü ektikleri takdirde, federal ajanların baskınları, hapis cezası, mülk ve sivil varlıklarına el konulması tehlikeleriyle karşı karşıyadırlar.

 

ABD’DE KENEVİRİN GELECEĞİ

Kenevir, toplumsal, ekonomik ve çevresel dertlerimiz için, her derde deva ilaç değildir – hiçbir ürün, bunu yapamaz.

Ancak, daha sürdürülebilir zirai uygulamaları benimseyen bir geleceğe geçersek, sanayi keneviri, bu yolu almamıza yardımcı olabilir. Odaklı ve sürekli araştırma ve geliştirmeyle, kenevir, dramatik olumlu ekonomik ve çevre bilimsel faydaları teşvik edebilir. Örneğin, yenilenebilir, hızlı büyüyen kenevir, organik olmayan pamuk (günümüzde, dünyadaki böcek öldürücülerin % 25’inden çoğunu ve dünyadaki tarım ilaçlarının % 10’undan fazlasını kullanır) ve pek çok plastik ürünü gibi, çok sayıdaki sürdürülemez ürünün yerini alabilir.

Sanayi keneviriyle ilgili federal siyaset değişimini desteklemenin yanında, her birimiz, kenevir ürünlerini satın alarak ve sanayi kenevirinin, ekonomiye ve çevreye yararları hakkında bilgilenerek ve bundan, eyalet ve ulusal temsilcilerimize, ailemize ve arkadaşlarımıza bahsederek, kenevir pazarının büyümesine yardım edebiliriz.

 

ŞİFALI BİTKİ KENEVİRİN HER ZAMAN UYUŞTURMAYAN ÖYKÜSÜ:

 

Sigarasını içiyorlar. Hap ya da şurup olarak kullananlar, tatlı ya da kekle birlikte tüketenler de bulunuyor. San Francisco’daki Kenevir Severler Derneği’ne, kenevir bitkisini arzu ettiğiniz şekilde sipariş edebiliyorsunuz. Tıpkı uyuşturucunun serbest olduğu Avrupa’nın en uçuk ve uyuşuk kenti Amsterdam’daki 300 coffee-shop’ta ısmarlayabileceğiniz gibi. İnsanlar uyuşarak dünya sorunlarından biraz sıyrılmak ve kendilerine has eğlenme anlayışlarını gerçekleştirmek için bu tip yerlere ilgi gösteriyorlar. Peki ya polis bu durumda ne yapıyor? Birkaç yıl önce Dannis Peron adlı bir Amerikalı tarafından kurulan ve 1996’da zorla kapatılan kenevir dostu bir dernek, Amerika’da geçtiğimiz yıl yeniden faaliyete geçti ve büyük bir gelişmeye ön ayak oldu: Marihuana iyileştirici özelliklerinden ötürü artık serbestti.

İsrailli kimya profesörü Raphel Mechoulam’ın 1964’te keşfettiği Thc, yani tetraidcannabinolo, kenevirin içerdiği en önemli maddelerden biri. Uzmanların belirttiğine göre, Thc, AIDS’li ve kanserli hastaların iştahını açmak için kullanılıyor. Yapılan bir araştırmada, kemoterapi tedavisine geçilmeden önce, Thc takviyesi alan kanserli çocuk hastalarda, mide bulantısına rastlanmadığı ortaya çıktı. Dahası da var. Bir başka araştırmada, çocukluğunda beyin felci geçirmiş iki hastaya sentetik Thc hapları verildi. Bir süre sonra, hastaların ağrılarının azaldığı, hareket yeteneklerinin geliştiği ve ağrı kesici hap kullanımında azalma görüldüğü kaydedildi.

Deney tüpünün içindeki bir kenevir yaprağı. Araştırmalara göre, kenevir bitkisinin içeriğindeki Thc maddesi, AIDS’li ve kanserli hastaların tedavisinde kullanılabilir.

 

KANSER TEDAVİSİNDE SANAYİ KENEVİRİ

Kanser tedavisi deneyinde yüksek konsantrasyonda canabidiol (cbd) kanserli hücreye uygulandığında (resim de mavi renk görünen) protein yüzey oluşturur ve bu sayede immün sistemini koruyan beyaz katil hücreler o ana kadar gizli kalan kırmızı renkli kanser hücrelerini fark edip saldırıya geçer, kanserli hücreyi yok eder. Bu prosedür Tıpta apoptose olarak adlandırılır.

Bu prosedürü geliştirmek için daha fazla cbd konusunda standartlaşacak araştırmalar yapılması gerekmekte.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİ

Sanayi kenevirinden yapılan doğal ısı yalıtım malzemesi taş yününden %40 daha az enerji ile üretiliyor ve DIN E-13501-1 yangın standardına uymakta ve normal ateşlenmekte. Bu ürün uygulandığından itibaren hem çevre dostu hem de sağlıklı yaşam. Size enerji tasarrufu yaparak, yazın serin, kışın sıcak kalmanızı sağlar

 

SANAYİ KENEVİRİ YAĞI

 

Sanayi keneviri tohum yağı yüksek proteinli bir yağ kaynağıdır, ceviz aromasına da benzeyen omega3, 6, 9 yağ asitleri içeren, direnç sistemi antioksidan zenginliğini destekleyen bir besin kaynağıdır. Sanayi keneviri yağı sağlıklı kalmanın yolunu açan bir besindir.

Sanayi keneviri tohum yağı thc içermez ve piskoaktif değildir. Çocukların beyin gelişimi için son derece faydalıdır ve birçok sağlık sorunlarına çözüm imkânı sunar.

 

SANAYİ KENEVİRİNİN TOPRAĞA FAYDASI

Sanayi Keneviri Uranium, Caesium, Radium, Plutonium, Polonium veya Thorium gibi radioaktif ağır metallerle zehirlenmiş maddeleri arındırıp toprağı iyileştirir (Çernobil de yapılan testler bunu belgeliyor), topraktaki su seviyesini artırır ve toprağa bereket getirir.

 

SANAYİ KENEVİRİ İNŞAAT MALZEMESİ

 

Sanayi Keneviri tahtası kireç Karışımlı bir tuğla. Tamamıyla doğal sürdürülebilen bir inşaat malzemesi yaşam ve sağlık açısından son derece faydalı. Yanmaz, rutubet çeker, kışın sıcak yazın serin tutan, iklim koşullarına uyumlu hafif ve maliyeti düşük bir üründür.

 

SANAYİ KENEVİRİ VAKFI

 

Türkiye Sanayi Keneviri Vakfı ülkemize thc olmayan, cbd den zengin kolay yetiştirilebilir bir bitki olarak sanayi kenevirinin toprağımıza ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkıları olacak bir kuruluş olacaktır. Sürdürülebilir bir ekonomide, tarım ve Sanayi bir araya getirebilecek bir Birlik. Bizim hedefimiz ülkemize ve tüm dünya için çevre dostu bir gelecek kurmak. Sanayi Kenevirinin tarım gıda, tekstil, ilaç, doğal petrolsüz plastik malzeme inşaat malzemeleri ve birçok daha imkânlar sunan mucize bir bitki olduğunu anlatmak.

Son Haberler

Türkiye’nin İlk Kenevir Ekmeği MANNA NAN-I AZİZ
Tekirdağ Ar-Ge Amaçlı Ekim Görüşmeleri
Bunun adı Hint keneviri değil Türk Keneviridir malımıza sahip çıkalım…
Konya Çatalhöyük’te Dünyanın İlk; Türk Kenevirinden Bebek Kundağı Bulundu
KENTÜRK 0-23 KENEVİR HASAT MAKİNASI
Her Kenevirden Korkmayın

Her Kenevirden Korkmayın

17 Haziran / 2019
Kenevir üretiminde cumhurbaşkanımız ve kadınlarımız el ele…
Kadınlarımız keneviri sevdi
Kenevirin Üretimine İlişkin Tarımsal Politikalar Yeniden Şekillendiriliyor
Kastamonu Kendir Şenliği 06.04.2019
Kenevir neden geleceğimizin bir parçası oldu?
Kenevirden İnsan ve hayvanlar için yiyecekler
18 Aylık Ömrü Kalan David Hibbitt, Kanseri Kenevir Yağı ile Yendi!
Doktorların 9 Ay Ömür Biçtiği Adam, Kenevir Yağı ile Kurtuldu
Kenevir Yağı 90 Gün İçinde Tümörleri Öldüren Bir Reçete
İnsan Bedeni Kenevir Bileşenlerini Kullanmak Üzere Tasarlanmıştır
Bürokrasi ihraç üründe kapıyı açmıyor, üç ülke bize mal vermiyor… Kenevir tohumumuz yok
EL DEZENFEKTAN MAKİNESİ
TECHNOARGE Tarafından %100 Kenevirden (Sıfır Atık) File Üretimi Başladı
Türkiye’de Kenevirden Biyolojik Virüsleri Tespit Edebilen ULV & X-RAY ve Dezenfeksiyon Cihazı Yapıldı
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN” türküsünün acı gerçeği;
Kenevirin Yakın Tarihi ve Bilinmeyen 18 Gerçeği
Çedene tek başına havadan fosforu alıp toprağa verebilen tek bitkidir.
Endüstriyel Kenevir İnisiyatifi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası-Mart2018
Endüstriyel Kenevir Çalıştayı-Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Samsun