13
Mar
2020
2

Tekirdağ Ar-Ge Amaçlı Ekim Görüşmeleri

Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Başkanları Yalçın KOÇAK ve Abdurrahman DİLİPAK beyler;

Takirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM Beyi makamında ziyaret ederek. Yönetmelik çerçevesinde Üniversite ve Vilayetle beraber AR-GE Amaçlı Endüstriyel Kenevir ekimi konusunda görüş birliğine vardılar.

29 Eylül 2016 PERŞEMBE       Sayı: 29842

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

İKİNCİ BÖLÜM

Yetiştiricilikle İlgili Hükümler

Yetiştiricilik izni müracaatı (ÜNİVERSİTELER İÇİN)

(2) Üniversiteler, Bakanlık araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlardan, bilimsel araştırmalar için ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyenler, birinci fıkrada belirtilen tarihlere bağlı kalmaksızın, yetiştiricilik yapacakları ilin en büyük mülki idare amirliğine;

  1. a) Bilimsel araştırma yapmak isteyen kurum yetkilisinin yazılı müracaatı,
  2. b) Araştırmanın amacını, materyal ve yöntemi ile araştırma süresini gösterir ayrıntılı proje dokümanı,
  3. c) Üretim yerinin toplam yüz ölçümü ile krokisi, varsa ada/parsel numarası,

ç) Araştırma ekibinde yer alanların onaylı listesi ve nüfus kayıt örnekleri,

  1. d) Araştırma ekibinde yer alanların daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin Ek-2’de yer alan örneğe uygun taahhütname, ile birlikte başvuruda bulunurlar.

 

 

Benzer haberler

Türkiye’nin İlk Kenevir Ekmeği MANNA NAN-I AZİZ
Bunun adı Hint keneviri değil Türk Keneviridir malımıza sahip çıkalım…
Her Kenevirden Korkmayın
Kadınlarımız keneviri sevdi

Cevap Bırakın